Naša spoločnosť Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.  so sídlom: Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno sa v roku 2017 rozhodla uchádzať o dotáciu z EU fondov.

 

Názov projektu : Zavedenie inovačnej technológie a procesov pri výrobe transportbetónu z recyklátov

 

Miesto realizácie projektu :  Štát – Slovensko, Región (NUTS II) – Západné Slovensko, Vyšší územný celok (NUTS III) – Nitriansky kraj, Okres (NUTS IV) – Komárno, Obec – Komárno

 

Výška poskytnutého NFP : 178 683,33 €

 

Stručný opis projektu :

Spoločnosť Špeciálne cestné práce KOREKT spol s.r.o. pôsobí v oblasti výroby transportného betónu. Neustále napredujúci trh so sebou prináša potrebu zlepšovania kvality produkcie a poskytovaných služieb. Potreby odberateľov sa menia, a tým sa menia aj požiadavky na kvalitu produktov žiadateľa. Aby mohla spoločnosť vyhovieť týmto požiadavkám svojich zákazníkov, musí inovovať svoje výrobné procesy a pristupuje tiež k inovácii produktov a služieb . Žiadateľ dosiahne tieto inovácie nákupom novej výrobnej technológie. Obstaraním inovatívneho strojno-technologického zariadenia dôjde k diverzifikácii výroby, žiadateľovi sa zvýši efektivita výroby, obstaraním zariadení realizácia projektu umožní vyrábať výrobky aké spoločnosť nevyrábala a v neposlednom rade jej umožní posilnenie svojej pozície na trhu a posilní jej konkurencieschopnosť výrobou kvalitných betónových výrobkov. Projekt sa bude realizovať v Nitrianskom kraji, v okrese Komárno v meste Komárno. Projekt prispeje k naplneniu nasledovných merateľných ukazovateľov projektu: - počet inovovaných procesov -počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové - nárast zamestnanosti v podporovaných podnikov.

 

 

,,Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk ´´

 

 

Obrázok, na ktorom je vták

Automaticky generovaný popis