Tento projekt:
Zavedenie inovačnej technológie a procesov pri
výrobe transportbetónu z recyklátov
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze
rozvoja
Celkové náklady projektu: 358 190,01
Nenávratný finančný príspevok: 179 095,00
Dátum začatia realizácie projektu: október 2018
Dátum ukončenie realizácie projektu: september 2019
Riadiaci orgán OP VaI
EURÓPSK ÚNI
Európsky fond regionálneho rozvoja