Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Výstavba ciest, parkovísk, chodníkov, kruhových objazdov, križovatiek

Medzi najvýznamnejšie činnosti našej spoločnosti sa zaraďuje výstavba dopravnej infraštruktúry priemyselných parkov, nákupných centier, čerpacích staníc pohonných hmôt, kruhových objazdov a križovatiek, výstavba parkovacích plôch a riešenie statickej dopravy.

Dopravné stavby zahrňujú:

Výstavba parkoviska a spevnených plôch pri nákupnom centra v Nových Zámkoch

Výstavba parkovísk

../media/058.jpg ../media/067.jpg

Výstavba kruhových objazdov, križovatiek

 

Jednoduché dopravné stavby

 

Odvodňovanie dažďových vôd z vozoviek a iných plôch


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár