Logo

Doplnkové služby, posypová soľ na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Zvislé a vodorovné značenie a doplnkové služby

Naše služby v oblasti dopravného značenia pozostávajú z:

a) Dodávka a osadenie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení, zabezpečenie parkovacích miest


b) Realizácia vodorovného dopravného značenia - vyznačenie parkovacích miest, priechodov pre chodcovc) Požičovňa dopravných značiek
Cenové relácie: podľa aktuálneho cenníka na príslušný rok podľa materiálu: Zn resp. Al plech s reflexnou fóliou 3M(vodoznak) s vystuženým okrajom, I. trieda, EG, záruka 7 rokov, II. trieda, HIP, záruka 10 rokov

Dopravné značky a zariadenia sú z produkcie HAKOM s.r.o. Martin, ktorého sme zároveň výhradným obchodným zástupcom na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Doplnkové služby

Posypová soľ na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Dodávka posypovej soli určenej na zimnú údržbu ciest a chodníkov pri námraze a poľadovici Posypovú soľ dodávame v PVC-PE vreciach , v 25 kg baleniach. Pri väčšom odbere (nad 1,0 t) ju dodávame na europaletách (výmenným spôsobom), po dohode sme schopní zabezpečiť aj dodávku na miesto určenia. Posypová soľ je vzhľadom na svoje zloženie a balenie ekologicky čistá, je možné ju uskladniť v krytých i voľne otvorených priestoroch, s neobmedzenou dobou skladovania (pri neporušených vreciach). Na praktické a úsporné použitie posypu, ju odporúčame zmiešať s inertným materiálom (piesok, kameň, drevotriesky- piliny) v pomere 1:5 resp. 1:6.

Cena 1t materiálu pri odbere nad 0,5t: 222,00 € s DPH, pri odbere do 0,5t: 252,00 € s DPH

Cena 1 vreca (25 kg balenie): 6,30 € s DPH
poznámka: 40 ks vriec po 25 kg na palete (1000 kg)

 

 

Kamenivo drobné drvené biele
Používajú sa na skrášlenie okolia rodinných domov, obsyp chodníkov, pomníkov, bazénov, domov, okolie hrobov.
Kamenivo je stálofarebné, má prírodné sfarbenie a je odolné voči slnečnému žiareniu a poveternostným podmienkam.
Cena 1 t materiálu: 104,25 €
Cena 1 vreca (40 kg balenie): 4,17 €

Odber je zabezpečený v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 h resp. v dňoch pracovného pokoja a individuálne podľa predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 

Dodávka kationaktívnej asfaltovej emulzie - je určená na ručnú opravu výtlkov, spár a trhlín vozovky.
KAE: 620,00 €/t

Zabezpečenie frézovania komunikácií za studena vo všetkých dostupných šírkach prostredníctvom našich partnerov realizujeme aj frézovanie vozoviek komunikácií, s komplexnou službou odvozu vyfrézovaného materiálu, očistenia komunikácie.

Rekultivačné  a recyklačné práce V rámci našej doplnkovej činnosti realizujeme aj rekultiváciu skládok TKO, recykláciu stavebného odpadového materiálu a vybúraného betónu zo stavieb.

 

Ceny sú uvedené bez DPH!


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár