Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Stavebné práce, rekonštrukcie obcí z fondov Európskej Únie

Od roku 2005 sa zapájame do projektov rozvoja infraštruktúry obcí a miest, ktoré sú čiastočne alebo úplne financované z štrukturálnych fondov Európskej Únie. V roku 2011 sme sa zúčastnili realizácie projektu EÚ cezhraničnej spolupráce stavby: "Spolupráca lesných železníc Čierneho Balogu a Nagybörzsöny".

Tvrdošovce: Revitalizácia centra

Radvaň nad Dunajom: Rekonštrukcia obecných pozemných komunikácii

Holiare: Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Keť: Rekonštrukcia a obnovenie chodníka v ochrannom pásme štátnej cesty

Kližská Nemá: Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Moča: Rekonštrukcia makadamovej cesty

Nová Vieska: Rekonštrukcia a modernizácia obecných chodníkov

Bátorove Kosihy: Rekonštrukcia obecných pozemných komunikácii

Svätoplukovo: Rekonštrukcia miestnych komunikácii

Trávnik: Rekonštrukcia miestnych komunikácii, chodníkov a obnova hlavného námestia

Virt: Rekonštrukcia komunikácii a chodníkov

Čierny Balog: Spolupráca lesných železníc Čierneho Balogu a Nagybörzsöny

Vrbová nad Váhom: Rekonštrukcia obecných pozemných komunikácii

Čalovec-Violín: Dostavba obecného vodovodu Čalovec-Violín

Komárno: Doriešenie okolia ŠD Čajka a Pedagogickej fakulty UJS

Svätý Peter: Revitalizácia historických ulíc v obci Svätý Peter


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár