Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Výroba a predaj certifikovaného betónu - Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo a okolie

Betonáreň je postavená v zmysle najvyššieho technického poznania, použitím vyspelých technológií. Z prevádzkového hľadiska je betonáreň plnoautomatická.

V prípade potreby Vám našimi kvalifikovanými pracovníkmi realizujeme aj všetky stavebné práce spojené so spracovaním betónu.

Naša ponuka:
 • certifikovaný transportný betón v pevnostných triedach od C8/10 po C30/37
 • cestný betón triedy CBIII
 • zavlhnuté zmesi na stabilizáciu podložia SCI a SCII
 • kamenivo stmelené hydraulickým spojivom KSCI a KSCII
Transportný betón je vyrábaný podľa normy STN EN 206-1

Cestný betón je vyrábaný podľa normy STN 73 6123

Zároveň Vám veľmi radi poskytneme odborné technické poradenstvo a servis v oblasti:
 • návrhu betónových zmesí a prípadných modifikácií týchto zmesí
 • spracovania vhodnosti použitia danej betónovej zmesi pre konkrétnu stavebnú konštrukciu

Objednávky a ďalšie informácie na tel.:

Predaj betónových zmesí: Viktória Ďurčišová
tel: 0904 929 141

Vedúci výroby betónových zmesí: Ing. Marián Križan
tel: 0911 622 628

Technici výroby: Bugany Tamás, András Péter
tel: 0902 637 018

e-mail: betonarka@korekt.sk


Odberné miesto: Hadovská cesta 211, 945 01  Komárno

Miešacie centrum betónu Vám ponúka výrobu a predaj transportbetónu v nasledovných triedach.
Všetky nami ponúkané betóny sú certifikované. Ceny a spôsob dodávky viď. tabuľky.

Cenník

Pevnostná trieda betónu

St. vplyvu prostredia STN EN 206-1

Kamenivo

Cena za 1 m³ transportbetónu

 
 

STN EN 206-1

 max. frakcia kameniva

Eur/m³ bez DPH

Eur/m³ s DPH

 

C 8/10 (B10)

X0

Dmax 22

43,00 €

51,60 €

 

C 12/15 (B15)

X0

Dmax 22

47,00 €

56,40 €

 

C 16/20 (B20)

XC1

Dmax 22

53,00 €

63,60 €

 
Certifikovaný betón

C8/10 (B10)

X0

Dmax16

45,00 €

54,00 €

 

C12/15 (B15)

X0

Dmax16

49,00 €

58,80 €

 

C 16/20 (B20)

XC1

Dmax 16

55,00 €

66,00 €

 

C20/25 (B25)

XC2

Dmax 16

57,00 €

68,40 €

 

C20/25 max. priesak 50 mm (B25)

XC2

Dmax 16

59,00 €

70,80 €

 

C25/30 (B30)

XC3

Dmax 16

61,00 €

73,20 €

 

C25/30 max. priesak 50 mm (B30)

XC3

Dmax 16

63,00 €

75,60 €

 

C30/37 max. priesak 50mm (B37)

XC4, XD2

Dmax 16

65,00 €

78,00 €

 

CB III

 

Dmax22

68,00 €

81,60 €

 

CB III

 

Dmax16

69,00 €

82,80 €

 
   


Ponukáme na predaj aj KZC I, II (kamenivo spevnené cementom) bez certifikátu za 39€/m3 bez DPH.

Poznámky:

·         konzistencia S3·         ceny sa vzťahujú na 1m3 čerstvého betónu

 

Príplatky pre transportbetón:

-          použitie prísad na spomalenie alebo urýchlenie tuhnutia betónu (na požiadanie stavby):   3€ / m³ *

-          príplatok za betón dodávaný vo sviatok a v dňoch pracovného pokoja:   3€ / m³ *

 

Doprava transportbetónu autodomiešavačmi 5 m3, 7.5 m3, 10 m3

Doprava transportbetónu

Cena za 1 km

autodomiešavač 5 m³

1,50 € / km *

autodomiešavač 7 -8 m³

1,70 € / km *

autodomiešavač 10 m³

1,90 € / km *

Na území mesta Komárno je cena za dopravu betónu jednotná - 15 EUR (s DPH) / autodomiešavač.
Pri odberoch nad 10 m³ sa na území mesta Komárno dopravné náklady neprirátavajú, len prípadné prestoje.

Za prestoj nad 20 min. sa za každých začatých ďalších 10 min. účtuje: 5 € / 10 min *

Výpočet dopravy betónu domiešavačom: vzdialenosť (betonárka – stavba) a späť: x km x 1,30 € (1,50€, 1,70€) *

Ceny v cenníku sú orientačné, nakoľko s každým odberateľom je možné dohodnúť
individuálnu cenu, a to v závislosti od rôznych kritérií,
ako napr.: dopyt, ponuka, množstvo atď....

* - Ceny sú uvedené bez DPH

 

Čerpanie transportbetónu betonpumpou PUMI 28,4m

Cena za 1/2hod. práce 25,-€/za každých začatých 30min. Doba čerpania sa zaokrúhľuje na celé ½ hod.
Rozbehová chémia 25,-€ (jednorázovo na začiatku čerpania)
Nemožnosť umytia na mieste stavby 30,-€
Doprava betonpumpy 1,50,-€/km. Do 5km od betonárne vzdialenosti, a ak je PUMI plne naložený betónom (5m3) sa doprava neúčtuje.

Najnižšia trieda čerpaného betónu našou betonpumpou je C16/20 .
Príklad č.1:
Betonáž vencov RD v Komárne do 10m3(BETÓN C20/25- XC2, Dmax16) s betonpumpou, doba betonáže napr. 1hod. 20min.
 • Doprava betonpumpy = zadarmo
 • Rozbehová chémia: = 25 € bez DPH
 • Práca betonpumpy 3 x 25 €/30min. = 75 € bez DPH
 • Umytie nemožné na mieste stavby = 30 € bez DPH (ak je možné umytie = 0 €)
 • Doprava ďalších 5m3 betónu = zadarmo
 • Cena betónu: 57€/m3 x 10m3 = 570 € bez DPH

 • CELKOM za betonáž s pumpou = 700 € bez DPH
Príklad č.2:
Betonáž vencov RD v Bátorových Kosihách ( 33km od betonárne) do 10m3(BETÓN C20/25- XC2, Dmax16) s betonpumpou, doba betonáže napr. 1hod. 20min.
 • Doprava betonpumpy (1,50 €/km) = 2 x 33km x 1,5 € /km = 99 € bez DPH
 • Rozbehová chémia: = 25 € bez DPH
 • Práca betonpumpy 3 x 25 €/30min. = 75 € bez DPH
 • Umytie možné na mieste stavby = zadarmo (umytie musí byť zabezpečené!)
 • Doprava ďalších 5m3 betónu = 2 x 33km x 1,5 €/km = 99 € bez DPH (prestoj AD nepočítame!)
 • Cena betónu: 57€/m3 x 10m3 = 570 € bez DPH

 • CELKOM za betonáž s pumpou = 868 € bez DPH

          
Skladová plocha SK Cont Komárno

Merkury Market, Komárnopolyfunkčný objektvýrobná hala


             

LIDL, Komárno


CERTIFIKÁTY BETÓNOV: strana 1, strana 2, strana 3


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár