Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Doplnkové služby, posypová soľ na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Zvislé a vodorovné značenie a doplnkové služby

Naše služby v oblasti dopravného značenia pozostávajú z:

a) Dodávka a osadenie zvislých dopravných značiek, dopravných zariadení, zabezpečenie parkovacích miest


b) Realizácia vodorovného dopravného značenia - vyznačenie parkovacích miest, priechodov pre chodcovc) Požičovňa dopravných značiek
Cenové relácie: podľa aktuálneho cenníka na príslušný rok podľa materiálu: Zn resp. Al plech s reflexnou fóliou 3M(vodoznak) s vystuženým okrajom, I. trieda, EG, záruka 7 rokov, II. trieda, HIP, záruka 10 rokov

Dopravné značky a zariadenia sú z produkcie HAKOM s.r.o. Martin, ktorého sme zároveň výhradným obchodným zástupcom na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Doplnkové služby

Posypová soľ na zimnú údržbu ciest a chodníkov

Dodávka posypovej soli určenej na zimnú údržbu ciest a chodníkov pri námraze a poľadovici Posypovú soľ dodávame v PVC-PE vreciach , v 25 kg baleniach. Pri väčšom odbere (nad 1,0 t) ju dodávame na europaletách (výmenným spôsobom), po dohode sme schopní zabezpečiť aj dodávku na miesto určenia. Posypová soľ je vzhľadom na svoje zloženie a balenie ekologicky čistá, je možné ju uskladniť v krytých i voľne otvorených priestoroch, s neobmedzenou dobou skladovania (pri neporušených vreciach). Na praktické a úsporné použitie posypu, ju odporúčame zmiešať s inertným materiálom (piesok, kameň, drevotriesky- piliny) v pomere 1:5 resp. 1:6.

Cena 1t materiálu pri odbere nad 0,5t: 210,00 € bez DPH +20% DPH 42,00 € = 252,00 € s DPH (6,30 € / 25kg vrece)
pri odbere do 0,5t: 240,00 € bez DPH +20% DPH 48,00 € = 288,00 € s DPH (7,20 € / 25kg vrece)

 

 

Dodávka kationaktívnej asfaltovej emulzie - je určená na ručnú opravu výtlkov, spár a trhlín vozovky.
 

Zabezpečenie frézovania komunikácií za studena vo všetkých dostupných šírkach prostredníctvom našich partnerov realizujeme aj frézovanie vozoviek komunikácií, s komplexnou službou odvozu vyfrézovaného materiálu, očistenia komunikácie.

Rekultivačné  a recyklačné práce V rámci našej doplnkovej činnosti realizujeme aj rekultiváciu skládok TKO, recykláciu stavebného odpadového materiálu a vybúraného betónu zo stavieb.

 

Ceny sú uvedené bez DPH!


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár