Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Dopravné stavby

Medzi najvýznamnejšie činnosti našej spoločnosti sa zaraďuje výstavba dopravnej infraštruktúry priemyselných parkov, nákupných centier, čerpacích staníc pohonných hmôt, kruhových objazdov a križovatiek, výstavba parkovacích plôch a riešenie statickej dopravy.

Dopravne stavby

Oprava cestných výtlkov

Oprava výtlkov tryskovou technológiou pod tlakom - PATCHMATIC, technológiou teplej živičnej zmesi asfaltobetónom AC alebo technológiou studenej obaľovanej drvy (SOD).

Oprava vytlkov

Pokládka asfaltovej zmesi

V oblasti dopravných stavieb sa zameriavame aj na výstavbu, rekonštrukciu, údržbu ciest a miestnych komunikácií asfaltovým kobercom. Plošné opravy: mikrokoberce, živičné asfaltové koberce

Plosne opravy

Kladenie zámkovej dlažby

Medzi významné stavebné činnosti, v ktorých spoločnosť v posledných rokoch dosahuje veľmi dobré výsledky patrí aj stavba chodníkov, pamätníkov, bezbariérových prístupov, budovanie parkovísk, námestí, dlažobných plôch a spevnené plochy rodinných domov.

Kladenie dlazby

Stavebné projekty EÚ

Od roku 2005 sa zapájame do projektov rozvoja infraštruktúry obcí a miest, ktoré sú čiastočne alebo úplne financované z štrukturálnych fondov Európskej Únie. V roku 2011 sme sa zúčastnili realizácie projektu EÚ cezhraničnej spolupráce stavby: "Spolupráca lesných železníc Čierneho Balogu a Nagybörzsöny".

Stavebne prace

Výstavba priemyselných hál

- Výstavba menších priemyselných objektov
- Poľnohospodárske a priemyselné haly
- Prekrytia z oceľových konštrukcii
- Klimatizované haly a hangáre
- Montované haly, skladové objekty

Ostatné činnosti

Výroba certifikov. betónu

Miešacie centrum betónu Vám ponúka výrobu a predaj transportbetónu. Všetky nami ponúkané betóny sú certifikované. Ceny a spôsob dodávky viď. tabuľky.

Výroba certifikovaného betónu

Predaj a výstavba plotov

- výstavba a predaj barierového betónového oplotenia
- výstavba murovaného oplotenia
- vzorkovňa a výstavná plocha (aj zámková dlažba)
na rozlohe 600m²

Stavebne prace

Ostatné činnosti

- predaj asfaltovej zmesi vo vreciach
- predaj posypovej soli
- stavba plotov, športových ihrísk – dráh
- cestná nákladná doprava
- požičovňa stavebných mechanizmov a
  dopr. značenia

Ostatné činnosti


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár