Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Predaj piesku - Komárno a okolie

predaj ťaženeho piesku PIESOK:

Piesok je nespevnený, prírodný zrnitý materiál. Skladá sa z hornín alebo z úlomkov minerálnych zŕn od veľkosti 0,063 mm do 2 mm. Najrozšírenejšia zložka piesku je kremeň. Piesok je odolný voči  mechanickému rozrušovaniu, ako aj chemickému zvetrávaniu.

Použitie:

Piesok je dôležitá surovina pre sklársky, chemický a stavebný priemysel, ako zložka betónu. Používa sa aj na úpravu záhrad, golfových ihrísk, ako podkladový materiál na zriadenie pieskovísk, plážových ihrísk.

predaj ťaženeho piesku

Cena za odber 1 m³ piesku podľa dodaného množstva (odberné miesto - Komárno):

p. č. Frakcia 1 súprava
12 – 15 m3
1 sólo vozidlo
4,5 – 5,5 m3
Malý odber
1,0 – 4,0 m3
Minimálny odber
od 0,25 – 0,75 m3
Poznámka
    Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH  
10. piesok 0/1 20,00   € 24,00 € 22,00   € 26,40 € 26,00 € 31,20   € 28,00 € 33,60   € Kopaný piesok

 
Ceny v cenníku sú orientačné, nakoľko s každým odberateľom je možné dohodnúť
individuálnu cenu, a to závislosti od rôznych kritérií, ako napr.: dopyt, ponuka, množstvo atď....

* - Ceny sú uvedené bez DPH

 

 


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár