Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Predaj asfaltovej zmesi vo vreciach, vrecovaný asfalt

Studená asfaltová zmes vo vreciach – SOD (studená obaľovaná zmes)

Studený vrecovaný asfalt so svojou jednoduchou aplikovateľnosťou je vhodný na dodatočné úpravy asfaltovaných povrchov poškodených rôznymi demoláciami ako aj na domáce využitie (chodníky, garážové plochy, podlahy vedľajších budov aj stajní), hoci aj svojpomocne. Studený asfalt má veľmi dobrú, takmer 100%-nú priľnavosť a optimálnu zrnitosť, ktoré zabezpečia tvorbu vynikajúcej trvácnej pokrývky. Vďaka zhutňovacím vlastnostiam materiálu, stabilizačný proces pokračuje aj po dokončení opravy výtlku, účinkom premávky. Studený asfalt sa časom ešte viac stabilizuje a zhutňuje. Zjednodušene by sme mohli povedať , že čím väčšej premávke je vyložená opravovaná plocha, tým väčší efekt sa dosiahne – na rozdiel od doterajších skúseností.

 

Kvalitatívne vlastnosti a skladovanie SOD:

SOD je zmes prírodného kameniva (fr. 2-5 mm, 4-8 mm) a asfaltového spojiva, ktoré obsahuje špeciálne riedidlá a chemikálie, ktoré zaručujú, že zmes je spracovateľná i v mrazivom počasí do -10°C. Zmes je vhodná pre problémové časti komunikácii s ľahkou a bezstratovou aplikáciou. Výroba spojiva je overená zahraničným partnerom, vlastnosti kameniva zaručuje certifikát výrobcu.  SOD odporúčame skladovať v zakrytých priestoroch, v neporušených vreciach, skladovateľnosť výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby v neporušených vreciach. Technologický postup spracovania SOD dodáme pri každom odbere.

 

Pracovný postup:

-         Hranu výtlku odporúčame zarezať kotúčovou pílou, poruchu vozovky vyčistiť

-         Otvoriť vrecia SOD, zmes rozložiť a zapracovať v hrúbke od 3,0 cm max. až do 6,0 cm (pri hlbšom výtlku spracovať po vrstvách)

-         Takto pripravenú úpravu je potrebné zhutniť (vibračným valcom, resp. doskou), hutnenie prevádzať bez kropenia vodou, nasucho

 

V zimnom období pred spracovaním zmesi doporučujeme potrebné množstvo na opravu uskladniť v temperovanom sklade na 24 hod. Poruchu vozovky, výtlk ako aj vlastnú zmes pred úpravou je vhodné zohriať a “oživiť“ otvoreným plameňom (pri teplotách pod -2°C).

V letnom období (teploty nad 25°C) doporučujeme pri spracovaní zmesi hotovú úpravu po zhutnení  presypať čistou kamennou drvou fr.0-2mm, resp. 0-4 mm (zabrániť „prepoteniu“ vozovky).

 

Na predmetný výrobok je zavedený systém riadenia kvality v zmysle STN EN ISO 9001.

 

Cenové relácie studenej obaľovanej drvy (SOD)

Cena za 1,0 t (balené v 25kg vrecia)............330 € + (20%DPH) 66 € = 396 €

Cena za 1 vreca (25 kg)..............................8,25 € + (20%DPH) 1,65 € = 9,90 €

Cena je zaručená a nemenná do termínu zmien cenových relácii vstupných materiálov, resp. inflácie meny +-5%, úpravy sadzby DPH.

Expedícia je zabezpečená v pracovných dňoch v dobe od 700 h do 1500 h, po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 

Hranu výtlku odporúčame zarezať kotúčovou pílou.

Vybúranie porušenej časti vozovky a vyčistenie úpravy. Ak je vo výmole voda, treba metlou vyniesť a škáru vysušiť.

 

 

 

 

 
Zmes rozložiť a zapracovať v hrúbke od 3,0 cm až do  6,0 cm. Pri hlbšom výtlku spracovať po vrstvách.  Na roztiahnutie zmesi môžeme použiť lopatu alebo hrable.

 

 

 

 

 

 

 

Pri teplotách pod -2°C porušený povrch vozovky, výtlk ako aj vlastnú zmes  pred úpravou je vhodné zohriať a oživiť otvoreným plameňom . Zohrievame vo veľmi krátkych intervaloch, aby nedošlo k prepáleniu zmesi.

 

 

 

 

 

 

Zapracovaný zmes je potrebné zhutniť. Na zhutnenie zmesi sa používajú vibračné dosky alebo vibračné valce.  Zhutnenie je potrebné prevádzať bez kropenia vodou, nasucho.


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár