Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Výroba a predaj certifikovaného betónu - Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo a okolie

Betonáreň je postavená v zmysle najvyššieho technického poznania, použitím vyspelých technológií. Z prevádzkového hľadiska je betonáreň plnoautomatická.

V prípade potreby Vám našimi kvalifikovanými pracovníkmi realizujeme aj všetky stavebné práce spojené so spracovaním betónu.

Naša ponuka:
 • certifikovaný transportný betón v pevnostných triedach od C8/10 po C50/60
 • cestný betón triedy CBIII
Transportný betón je vyrábaný podľa normy STN 206+A1:2017

Cestný betón je vyrábaný podľa normy STN 73 6123

Zároveň Vám veľmi radi poskytneme odborné technické poradenstvo a servis v oblasti:
 • návrhu betónových zmesí a prípadných modifikácií týchto zmesí
 • spracovania vhodnosti použitia danej betónovej zmesi pre konkrétnu stavebnú konštrukciu

Objednávky a ďalšie informácie na tel.:

Predaj betónových zmesí: Richard Molnár 
Mobil: + 421- (0)949 330 494
e-mail: betonarka@korekt.sk

Vedúci betonárky: Izsák Csaba
Mobil: + 421- (0)911 622 628
e-mail: izsak@korekt.sk

Technik výroby: Milan Šebo
tel: 0902 637 018

e-mail: betonarka@korekt.skOdberné miesto: Hadovská cesta 211, Ul. Slobody 1. 945 01  Komárno

Miešacie centrum betónu Vám ponúka výrobu a predaj transportbetónu v nasledovných triedach.
Všetky nami ponúkané betóny sú certifikované. Ceny a spôsob dodávky viď. tabuľky.

Cenník

Pevnostná trieda betónu

St. vplyvu prostredia
STN EN 206-1

Kamenivo

Cena za 1 m³ transportbetónu

 
 

STN EN 206-1

 max. frakcia kameniva

Eur/m³ bez DPH

Eur/m³ s DPH

 
 

CBGM 8/10 (STN EN 14227-1)

Dmax16

62,00€

74,40 €  
Certifikovaný betón

C8/10 (B10)

X0

Dmax16

72,50 €

87,00 €

 

C12/15 (B15)

X0

Dmax16

76,00 €

91,20 €

 

C 16/20 (B20)

XC1

Dmax 16

83,00 €

99,60 €

 

C20/25 (B25)

XC2

Dmax 16

86,00 €

103,20 €

 

C20/25 max. priesak 50 mm (B25)

XC2

Dmax 16

88,00 €

105,60 €

 

C25/30 (B30)

XC3

Dmax 16

91,00 €

109,20 €

 

C25/30 max. priesak 50 mm (B30)

XC3

Dmax 16

93,00 €

111,60 €

 

C30/37 max. priesak 50mm (B37)

XC4, XD2

Dmax 16

97,50 €

117,00 €

 

C35/45 max. priesak 50mm (B37)

XC4, XD3

Dmax 16

108,00 €

129,60 €

 

C50/60 max. priesak 50mm (B37)

XC4, XD3

Dmax 16

111,50 €

113,80 €

 

CB III

 

Dmax16

99,00 €

118,80 €

 

 

   

V ponuke už aj CBGM podľa STN EN 14227-1, v cene:

CBGM 3/4-0/20-G1........56,0€/m³ bez DPH
CBGM 5/6-0/20-G1........58,0€/m³ bez DPH
CBGM 8/10-0/20-G1........60,0€/m³ bez DPH

Poznámky:

·         konzistencia S3·         ceny sa vzťahujú na 1m3 čerstvého betónu

 

Príplatky pre transportbetón:

-          použitie prísad na spomalenie alebo urýchlenie tuhnutia betónu (na požiadanie stavby):   5€ / m³ *

-          príplatok za betón dodávaný vo sviatok a v dňoch pracovného pokoja:   5€ / m³ *

 

Doprava transportbetónu autodomiešavačmi

Doprava transportbetónu

Cena za 1 km

autodomiešavač 7 -8 m³

2,00 € / km *

Na území mesta Komárno je cena za dopravu betónu jednotná - 20 EUR bez DPH /fúra.

- 27,00 EUR/fúra pod 3m³

Za prestoj nad 20 min. sa za každých začatých ďalších 10 min. účtuje: 10 € / 10 min *

Výpočet dopravy betónu domiešavačom: vzdialenosť (betonárka – stavba) a späť: x km x 2 € *

Ceny v cenníku sú orientačné, nakoľko s každým odberateľom je možné dohodnúť
individuálnu cenu, a to v závislosti od rôznych kritérií,
ako napr.: dopyt, ponuka, množstvo atď....

* - Ceny sú uvedené bez DPH

 

Čerpanie transportbetónu betonpumpou CIFA K31 XZ

Betónpumpa 85,-€/hod. + 2,00€/km bez DPH
Rozbehová chémia 25,-€ (jednorázovo na začiatku čerpania)
Nemožnosť umytia na mieste stavby 30,-€
Prídavné hadice 7,0€/bm
Doprava betonpumpy 2,-€/km
Doprava betonpumpy v meste Komárno 20,-€
V prípade prenájmu je cena za 1/2h  42,50,-€

Najnižšia trieda čerpaného betónu našou betonpumpou je C16/20 .

          

Merkury Market, Komárnopolyfunkčný objektvýrobná hala


             

LIDL, Komárno


                     

 


CERTIFIKÁT BETÓNU

 


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár