Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Kladenie mikrokobercov, kalových zákrytov, asfaltobetónových zmesí.

A) Mikrokoberce - plošná obnova vozoviek

Mikrokoberec - kalový zákryt je povrchová úprava, skladajúca sa zo zmesi kameniva,
asfaltovej emulzie, vody a aditív, ktorá sa mieša a kladie na mieste. Úprava môže byť
vytvorená z jednej alebo viacerých vrstiev.

Emulzný mikrokoberec sa používa na obnovu povrchových vlastností obrusných vrstiev
vozoviek, ak poruchy ešte neprenikli do ložných a podkladných vrstiev. Úprava nezvyšuje
únosnosť konštrukcie vozovky.

Emulzný mikrokoberec možno použiť najmä na:

 • zlepšenie drsnosti vyhladeného povrchu vozovky,
 • uzatvorenie porušeného povrchu vozovky,
 • vyrovnanie drobných nerovností povrchu vozovky,
 • zníženie hladiny hluku na kamennej dlažbe alebo cemento- betónovom kryte vozovky

Hrúbka vrstvy emulzných mikrokobercov je závislá od použitého kameniva a je ovplyvnená
stavom povrchu opravovanej vozovky, jej zaťažením a intenzitou dopravy.

 

a) Mikrokoberec jemnozrnný EM 5
 • orientačné množstvo spotreby zmesi, dvojvrstvovej úpravy je 13-16 kg/m2, kameň fr.0-4 mm
 • vhodnosť úpravy: menej zaťažené vozovky, miestne komunikácie, doporučená aplikácia  dvoch vrstvách EM5+EM5

cena bez DPH: 8,0 €/m2

b) Mikrokoberec stredozrnný EM 8
 • orientačné množstvo spotreby zmesi, dvojvrstvovej úpravy je 18-21 kg/m2, kameň fr.0-8 mm
 • vhodnosť úpravy: diaľnice, cesty, miestne komunikácie, doporučená  aplikácia dvoch vrstvách EM5+EM8

cena bez DPH: 8,60 €/m2

c) Mikrokoberec hrubozrnný EM 11
 • orientačné množstvo spotreby zmesi 26- 29kg/m2, kameň fr.0-11 mm
 • vhodnosť úpravy: na výplň vyjazdených koľají do nebezpečných oblúkov   a stúpaní, do nehodových lokalít, diaľníc, ciest a miestnych komunikácií, doporučená aplikácia dvoch vrstvách EM 8 + EM 11

cena bez DPH: 9,20 €/m2

Všetky ceny sú orientačné

B) Asfaltové koberce – asfaltový betón

V oblasti dopravných stavieb sa zameriavame aj na výstavbu, rekonštrukciu, údržbu ciest a miestnych komunikácií asfaltovým kobercom.

Rekonštrukcia kruhového objazdu Štúrovo, cesta I/63 križovatka MK Sv. Štefana

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Svätoplukovo

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Bocskaiho rad, Štúrovo

Rekonštrukcia čerpacej stanice pohonných hmôt Hurbanovo

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. triedy

Moča-oprava miestnej komunikácie Jednota

Prepojenie ulíc Budovateľská-Hviezdoslavova v meste Komárno


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár